Vincles Grup Crèdit Andorrà

Consultoria Actuarial

L’entorn del món assegurador viu uns canvis substancials com són la implementació de Solvència II i els canvis en les Normes Internacionals de Comptabilitat.

El mercat assegurador és cada cop més exigent, i això posa en dubte la viabilitat de molts productes. Per tant, saber gestionar els nostres riscos és fonamental per poder aconseguir beneficis futurs.

Amb el servei de Consultoria Actuarial posem a la seva disposició el coneixement i l’experiència que hem adquirit gràcies a la nostra dilatada presència en els mercats asseguradors andorrà i espanyol.

La Consultoria Actuarial s’adreça a companyies d’assegurances, gestores de fons de pensions i mutualitats de previsió.

Des de Vincles volem ajudar-lo a racionalitzar i optimitzar la seva gestió davant qualsevol repte.

Els nostres serveis de Consultoria Actuarial li permetran:

 • Tenir assessorament actuarial integral.
 • Saber si compleix tots els requisits legals.
 • Optimitzar els capitals regulatoris requerits.
 • Gestionar el risc de la manera més eficient.
 • Avaluar i millorar el benefici econòmic dels productes d’assegurances.
 • Major expertise
 • Millora de la competitivitat
 • Major benefici empresarial

Els serveis de Consultoria Actuarial es divideixen en tres tipus:

Departament tècnic

 • Disseny i posada en marxa de productes: Profit Testing, Notes Tècniques.
 • Càlcul de provisions.
 • Disseny de la política de retenció i transferència de riscos (programa de reassegurances).

Departament Control de Gestió

 • Auditories de processos.
 • Desenvolupar plans estratègics segons el perfil de risc de l'entitat.
 • Valorar negocis asseguradors que permetin impulsar el creixement inorgànic.

Departament Control del Risc