Vincles Grup Crèdit Andorrà

Biblioteca

Vincles ha analitzat des de la seva creació, l’any 2003, el conjunt de novetats legislatives referents a l’àmbit de la Seguretat Social. En particular, i amb la nova Llei de la CASS, que va entrar en vigor el novembre de 2009, s’han fet estudis interns que examinen els canvis i/o millores inclosos en el nou text legal. En aquest sentit, entre el gener i el setembre de 2009 i en col·laboració amb Crèdit Andorrà, Vincles va organitzar fins a setze conferències sobre la nova Llei de la seguretat social, amb una assistència total que va superar les 1.000 persones. Les conferències van servir per posar de manifest les novetats més destacades de la llei, així com les principals diferències respecte de la normativa vigent fins aleshores.

Nova Llei de la Seguretat Social Andorrana | Com afecta als jubilats?

Descarregar el PDF

Nova Llei de la Seguretat Social Andorrana | Valoració de la conferència

Descarregar el PDF

Nova Llei d'Assegurances

Descarregar el PDF
Curs sobre la normativa