Vincles Grup Crèdit Andorrà

Enllaços d’interès

En aquest apartat li proposem enllaços que li poden ser útils i el poden ajudar a saber més coses sobre la Consultoria Actuarial:

 • CASS

  La Caixa Andorrana de Seguretat Social té la missió d'assegurar la gestió administrativa, tècnica i financera del sistema andorrà de seguretat social, sota el control del Govern.

 • Col·legi d’Actuaris de Catalunya

  Organisme que vetlla per la professió de l’actuari i defensa els àmbits d’actuació dels professionals actuaris.

 • DGSFP

  Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions

 • Confederació Espanyola de Mutualitats

  És el màxim òrgan de representació del mutualisme de previsió social a Espanya.

 • Departament d’Estadística d'Andorra

  Òrgan responsable de l’estadística oficial, amb la independència professional i la integritat necessària, té per missió gestionar el sistema estadístic d’Andorra

 • Comissió Europea

  Web oficial de la Comissió Europea.