Vincles Grup Crèdit Andorrà

Consultoria de Previsió Social

L’expressió previsió social significa preveure i cobrir les necessitats de caràcter social i econòmic.

La Consultoria de Previsió Social estableix mesures que cal implementar per garantir un cert nivell assistencial i oferir unes prestacions als empleats davant situacions de necessitats socials i econòmiques.

La creixent preocupació per la viabilitat dels sistemes de pensions i l’envelliment de la població fa necessari complementar aquestes cobertures amb sistemes de previsió.

Per a una empresa, un pla de previsió té diversos objectius:

 • Augmentar la motivació dels treballadors.
 • Fidelitzar el personal.
 • Modernitzar el sistema retributiu.
 • Protegir econòmicament els treballadors.
 • Atreure nous professionals mitjançant un sistema retributiu més atractiu.
 • Major motivació
 • Millora de la productivitat
 • Major benefici empresarial

Els serveis de Previsió Social es divideixen en tres tipus:

Gestió de sistemes de previsió social

 • Elaboració d’informes actuarials.
 • Estudis de viabilitat econòmica: projeccions, escenaris, sensibilitat.
 • Revisions financeres actuarials de plans de pensions.
 • Transformacions de sistemes de prestació definida a aportació definida.
 • Regularitzacions de sistemes de previsió.
 • Càlcul de prestacions públiques a expatriats.
 • Due diligence de previsió social en processos de fusió i adquisició.

Implantació de sistemes de previsió social

 • Anàlisi de la composició de la plantilla.
 • Disseny de diverses alternatives de sistemes de jubilació.
 • Valoració de costos / prestacions.
 • Assessorar en l’elaboració del reglament
 • Selecció de l’instrument de finançament.
 • Pla de comunicació als empleats.
 • Posada en marxa i seguiment del pla.

Estudis actuarials per a administracions públiques

 • Estudis de viabilitat econòmica de les prestacions públiques.
 • Assessorament en matèria de pensions públiques.
 • Informes actuarials de valoració de compromisos amb els funcionaris.
 • Estudis d’anàlisi i millora de l’eficiència en la gestió de l’absentisme.
 • Implantació de sistemes de prejubilació