Vincles Grup Crèdit Andorrà

Vincles

Vincles és una consultoria de serveis actuarials i financers. Es constitueix l’any 2003 i forma part del Grup Assegurador de CRÈDIT ANDORRÀ.

A Vincles treballem a escala internacional, amb gran rigor i professionalitat, i comptem amb un equip amb una àmplia experiència en el mercat assegurador i en el sector de la previsió social, tant a Andorra i a Espanya, com a països de l’Amèrica Llatina.

Tenir un coneixement íntegre del sector ens permet assessorar eficaçment els clients en la presa de decisions, amb la finalitat d’aportar valor afegit i solucions innovadores.

Missió

La missió de Vincles se centra a oferir serveis d’assessorament actuarials i financers que permetin als nostres clients cobrir mancances i necessitats tant d’àmbit operatiu com organitzatiu, contribuint a millorar la gestió i el desenvolupament del seu negoci.

Visió

D’altra banda, la visió de Vincles és arribar a ser una consultora de prestigi reconegut tant en el mercat andorrà com en l’espanyol, amb la satisfacció d’haver contribuït al creixement professional i personal dels consultors que conformen l’equip.

Valors

  • Orientar-nos cap als nostres clients. Esforçar-nos en aconseguir la màxima qualitat i buscar contínuament la millora i la satisfacció de les necessitats del client.
  • Perseguir sempre uns objectius clars, realitzables i harmonitzats amb l’estratègia de la firma.
  • Comunicar-nos de manera clara i transparent.
  • Ser proactius i innovadors. Tenir una actitud proactiva per anticipar-nos a les necessitats.
  • Treballar en equip i sumar talent. Els interessos comuns prevalen sobre els interessos particulars i per aconseguir-ho és necessari fomentar la participació de tots/es.